6 Δεκ 2008

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ

Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί στη χρήση των ΤΠΕ.Τώρα μένει να εξοπλιστούν όλα τα σχολεία μας με τις Νέες Τεχνολογίες, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί τις δεξιότητες που απέκτησαν!
Το άρθρο που ακολουθεί σχετικό:
Έξπερ στους υπολογιστές έγιναν οι εκπαιδευτικοί

Σε ρυθμούς Νέων Τεχνολογιών κινούνται και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, καθότι οι σύγχρονες τάσεις της καθημερινότητάς μας επιβάλλουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εντός της Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2004 - 2008, επιμόρφωσε περίπου 10,140 εκπαιδευτικούς (5,910 Μέσης Εκπαίδευσης και 4,230 Δημοτικής). Σκοπός του προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής εκ μέρους των εκπαιδευτικών, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση. Η υλοποίηση των στόχων αυτών αναμένεται να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές για τη βέλτιστη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Κατά τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του, η προϊστάμενη του τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναστασία Οικονόμου εξήγησε ότι τα θέματα, στα οποία επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί ήταν η ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εκπαιδευτική εφαρμογή της Πληροφορικής, η εξειδικευμένη επιμόρφωση για καθηγητές Πληροφορικής και η επιμόρφωση επιμορφωτών - πυρήνων για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, η επιμόρφωση έγινε και σε επίπεδο κεντρικό με ευρύτερα προγράμματα, σε επίπεδο σχολικών μονάδων και τάξεων και ενισχύθηκε μεταξύ άλλων με ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού, με υλοποίηση δέκα πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών, με στήριξη 50 εκπαιδευτικών πυρήνων επιμόρφωσης καθώς και με διατήρηση βιβλιοθήκης με ηλεκτρονικά μαθησιακά εργαλεία. Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Δημητρίου, αφού τόνισε τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης αλλά και την ανάγκη ανάπτυξης συγκροτημένης και συνεχούς στρατηγικής επιμόρφωσης όλων των λειτουργών της Εκπαίδευσης, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση επιχορήγησης σε όλους τους μαθητές της Β' Γυμνασίου, για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ευαγγελία Σιζοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: