9 Μαΐ 2009

Παγκύπριες Εξετάσεις και GCEΑπομένουν μόνο 13 μέρες μέχρι τις 22 Μαίου, μέρα έναρξης των εξετάσεων κι όμως κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί στους μαθητές, αν αυτές θα διεξαχθούν.
Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ συνέρχεται την ερχόμενη Δευτέρα για να συζητήσει τη συμβιβαστική πρόταση του Υ.Π. Η συνεδρίαση αναμένεται να είναι κρίσιμη, καθώς βρισκόμαστε στο παρά πέντε των Παγκυπρίων Εξετάσεων και μέχρι στιγμής ουδείς γνωρίζει, αν τελικά θα διεξαχθούν. Η ΟΕΛΜΕΚ οφείλει να σταθμίσει όλους τους παράγοντες και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μια οφείλουμε να περιφρουρήσουμε το δημόσιο σχολείο, από την άλλη ούτε και τους μαθητές μας έχουμε δικαίωμα να τους θυματοποιούμε. Το θέμα των GCE δεν προέκυψε τώρα. Όφειλε το Υ.Π. να συζητήσει με την Οργάνωση των καθηγητών και να το εντάξει στα πλαίσια του διαλόγου για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Και γι΄ αυτό έχει τεράστιες ευθύνες.. Η κοινή γνώμη και κυρίως οι γονείς των μαθητών της Γ΄ Λυκείου πνέουν μένεα κατά της ΟΕΛΜΕΚ και την κατηγορούν ότι τώρα βρήκε να δείξει την αγωνιστικότητά της. Πάντως και η πρόταση που έδωσε το Υ.Π., με την οποία δεν είναι ξεκάθαρο αν συμφωνεί το Παν/μιο, φαίνεται να περιπλέκει περισσότερο, παρά να επιλύει το πρόβλημα.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων καθόλου αισιόδοξη δεν προοιωνίζεται η εξέλιξη.
Ας ελπίσουμε ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα λάβουν υπόψη τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τόσο τη σοβαρότητα του θέματος, όσο και το ζητούμενο που είναι η προάσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Δείτε πιο κάτω την απόφαση του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ(5/5/2009),
καθώς και την πρόταση του Υ.Π.(7/5/2009).

1. Απόφαση Κ.Δ.Σ. ΟΕΛΜΕΚ στις 5 Μαϊου 2009 για τα GCE

Το Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ αφού συζήτησε όλες τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της εισδοχής στα δημόσια Πανεπιστήμια με προσόντα GCE αντί τις Παγκύπριες εξετάσεις αποφάσισε τα πιο κάτω:
α) Επαναβεβαιώνει την τελευταία του απόφαση ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009.
β) Αποχή από οποιαδήποτε διαδικασία των Παγκυπρίων Εξετάσεων Νέων Ελληνικών στις 22 Μαΐου 2009. Στην αποχή θα λάβουν μέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί που εκείνη την ημέρα θα βρίσκονται σε υπηρεσία σε Λύκεια ή σε εξατάξια Γυμνάσια.
γ) Καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς μέλη της να αρνηθούν να συμμετάσχουν στη θεματοθέτηση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών εκτός αν η Οργάνωση πάρει άλλη απόφαση επί τούτου.
δ) Η ΟΕΛΜΕΚ θέλει να τονίσει για ακόμη μια φορά ότι για τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν στην εκτέλεση των Παγκύπριων Εξετάσεων ακέραια ευθύνη φέρει το ΥΠΠ και όσα κόμματα υποστηρίζουν τη θέση του.
Ιδιαίτερα καλούμε τον Πρόεδρο και όλα ανεξαίρετα τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής να δείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό στην ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής τους της 13ης Μαΐου 2008 την οποία αποδέκτηκαν το ΥΠΠ, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου και η ΟΕΛΜΕΚ.
ε) Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι ο ΥΠΠ μεσούσης της προσπάθειας για σημαντικές αλλαγές στο δημόσιο σχολείο και ιδιαίτερα στο Ενιαίο Λύκειο επιχειρεί να επιβάλει τετελεσμένα εις βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης και των αποφοίτων της.
στ) Καλούμε τον ΥΠΠ να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και να προσέλθει άμεσα σε διάλογο για αντιμετώπιση του προβλήματος.
ζ) Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή τη μέρα που θα συζητείται το θέμα.2. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
7/5/2009

Θέμα: Σχέδιο Κανονισμών για τις Υπεράριθμες Θέσεις, σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου - Συμβιβαστική πρόταση αναφορικά με την πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας των υποψηφίων


1. Στο εδάφιο (7) του άρθρου 13 των περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμων του 2006 και 2007, αναφέρεται σχετικά με τις υπεράριθμες θέσεις ότι «Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 13 (πιο πάνω), άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό θέσεων ως υπεράριθμες σε ποσοστό, με κριτήρια και με διαδικασίες που καθορίζονται με κανονισμούς». Το ίδιο εδάφιο περιέχει ακολούθως την εξής επιφύλαξη: «Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών, το ποσοστό, τα κριτήρια και οι διαδικασίες θα καθοριστούν με κανόνες των ΑΑΕΙ».

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατέθεσε Σχέδιο Κανονισμών για την νομοθετική ρύθμιση του θέματος των υπεράριθμων θέσεων που συζητήθηκε διεξοδικά τόσο στα Συμβούλια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης όσο και κατ’ ιδίαν με τους εμπλεκόμενους φορείς, με το οποίο η πιο πάνω διαδικασία περνά πλέον στα χέρια της πολιτείας, ένα αίτημα που έθεταν εδώ και καιρό όλοι οι εκπαιδευτικοί εταίροι.

3. Στα πλαίσια του Σχεδίου Κανονισμών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού περιέλαβε συμβιβαστική πρόταση αναφορικά με την εισαγωγή υπεράριθμου αριθμού φοιτητών με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης ή προσόντα πρόσβασης άλλων χωρών που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα εθνικά προσόντα πρόσβασης. Υπενθυμίζεται ότι, το Μάρτιο του 2008 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου έλαβε απόφαση για την εισαγωγή υπεράριθμου αριθμού φοιτητών με βάση διεθνείς εξετάσεις σε ποσοστό 10%, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που του παρείχε, λόγω της έλλειψης σχετικών Κανονισμών, ο Νόμος των Παγκυπρίων Εξετάσεων.

4. Αναφορικά με το θέμα πιστοποίησης της επαρκούς κατοχής της ελληνικής γλώσσας από τους μαθητές που διεκδικούν πρόσβαση στα δημόσια Πανεπιστήμια με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης ή προσόντα πρόσβασης άλλων χωρών που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα εθνικά προσόντα πρόσβασης, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κατέθεσε στα εμπλεκόμενα μέρη την ακόλουθη πρόταση:

α) Οι δικαιούχοι μαθητές που θα διεκδικήσουν πρόσβαση με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης ή με βάση προσόντα πρόσβασης άλλων χωρών που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα εθνικά προσόντα πρόσβασης στα ακόλουθα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Νομικής, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας), θα πρέπει να παρακάθονται με επιτυχία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

β) Όσον αφορά στην εισαγωγή μαθητών με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης ή προσόντα πρόσβασης άλλων χωρών που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα εθνικά προσόντα πρόσβασης στα υπόλοιπα Τμήματα των δημόσιων Πανεπιστημίων, οι δικαιούχοι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας με διαδικασίες που θα καθορίζουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια.


5. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπογραμμίζει την πρόθεσή του να ξεκινήσει άμεσα διάλογο για το ευρύτερο και μεγάλο ζήτημα του συστήματος πρόσβασης στα Πανεπιστήμια, το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με βάση την προοπτική της περαιτέρω ανάπτυξης και συνακόλουθα της αριθμητικής διεύρυνσης της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ώστε να απαλλάξει πλήρως το δημόσιο σχολείο από το ρόλο του προθάλαμου των Πανεπιστημίων.

11 σχόλια:

Phivos Nicolaides είπε...

Εκείνο που είναι σίγουρο, είναι ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρειάζεται τομές και αλλαγές προς το καλύτερο.

Λεμέσια είπε...

Μέχρι στιγμής δεν έχω καταφέρει να διακρίνω για ποιο λόγο ακριβώς προέκυψε αυτή η διένεξη.

Όμως, συμφωνώ μαζί σου Εύα, ότι...

"Από τη μια οφείλουμε να περιφρουρήσουμε το δημόσιο σχολείο, από την άλλη ούτε και τους μαθητές μας έχουμε δικαίωμα να τους θυματοποιούμε."

Ας ελπίσουμε, ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή...

Ανώνυμος είπε...

Όλα τα Κυπριόπουλα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φοιτήσουν στο δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας τους.

Ο τρόπος εισαγωγής μπορεί να βρεθεί με περαιτέρω διάλογο, ΑΝ βεβαίως το Πανεπιστήμιο απ΄τη μια και η ΟΕΛΜΕΚ απ΄την άλλη, έχουν όντως τη διάθεση να βρεθεί λύση.

Γιατί το συμπέρασμά μου είναι ότι το πανεπιστήμιο κατατρύχεται από εμμονές του τύπου "αποτελούμε κέντρο αριστείας" κλπ κλπ, μια ελιτίστικη, δηλαδή, αντίληψη, που δείχνει το ξέκομμά του από τις πραγματικές ανάγκες διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης και δημιουργίας μεγαλύτερων ευκαιριών πρόσβασης σε ΟΛΑ τα παιδιά.

Η ΟΕΛΜΕΚ απ΄την άλλη, μετά από δεκαετίες άσκησης κυβερνητικού συνδικαλισμού, αποφάσισε να... ασκήσει δυναμικό, διεκδικητικό συνδικαλισμό!

Η κατάσταση θα χαρακτηριζόταν τραγελαφική, αν δεν είχαμε να κάνουμε με παιχνίδι άσκησης των νεύρων των υποψηφίων, σε μια στιγμή κρίσιμη για τους ίδιους!

Η ΟΕΛΜΕΚ, μέσα από μια κατάσταση που δεν μπορεί σίγουρα να ονομαστεί συνδικαλισμός-κατά τη γνώμη μου αποτελεί κλασικό παράδειγμα αυτού που το παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα έχει χαρακτηρίσει ως "ρεφορμισμό"-για δεκαετίες σερνόταν πίσω απ΄τις κυβερνήσεις και αποτελούσε τον δίαυλο περάσματος της όποιας συντηρητικής πολιτικής ασκήθηκε στα χρόνια που υπάρχει η κυπριακή εκπαίδευση.

Ουδέποτε διαμόρφωσε οποιαδήποτε πρόταση ξεπεράσματος της κρίσης του δημόσιου σχολείου και ουδέποτε διεκδίκησε με αγωνιστικό-δυναμικό τρόπο τα όποια αιτήματα δήθεν πρόβαλλε- και που δεν είχαν να κάνουν με την ουσία της εκπαίδευσης.

Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη για να τοποθετηθούμε στη σημερινή στάση της, όπου εμφανίζεται να τα...δίνει όλα για την υπεράσπιση,δήθεν, του δημόσιου σχολείου.

Πού ήταν π.χ η ΟΕΛΜΕΚ, όταν επί Πεύκιου μειώθηκαν οι θέσεις των εισακτέων στο τμήμα επιστημών της Αγωγής,με το πρόσχημα της ανεργίας των δασκάλων, που είχε ως αποτέλεσμα τη γενναιόδωρη ενίσχυση των αντίστοιχων σχολών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που τώρα ανθούν;

Πού ήταν η ΟΕΛΜΕΚ όταν γίνονταν επί σειρά ετών οι πειραματισμοί με το ΛΕΜ που ακολούθως αντικαταστάθηκαν με έναν άλλο πειραματισμό, εκείνον του Ενιαίου Λυκείου, που τελικά σε λίγα χρόνια, και χωρίς να αξιολογηθεί, μετατράπηκε κι΄αυτός σε έναν άλλο τύπο, που κι΄αυτός υποτίθεται συζητιόταν στα πλαίσια μιας υποτιθέμενης μεταρρύθμισης, από την προηγούμενη κυβέρνηση, μέσα από έναν υποτιθέμενο διάλογο που η ατζέντα του άλλαζε καθημερινά και στον οποίο η ΟΕΛΜΕΚ σερνόταν μέχρι τέλους, ευρισκόμενη μπροστά σε τετελεσμένα, σε νέα σχέδια, για τα οποία ουδείς τη ρωτούσε και που παρέμειναν τελικά στα χαρτιά,μέσα από άπειρες μεταμορφώσεις...

Πού ήταν η ΟΕΛΜΕΚ να νιώσει τα αδιέξοδα της νεολαίας και των γονιών που για δεκαετίες επενδύουν σε πανάκριβα φροντιστήρια τον οικογενειακό προυπολογισμό;

Τώρα έγινε αγωνιστική και κηρύσσει αγώνα μέχρις εσχάτων, μη κατορθώνοντας να κρύψει τα κομματικά-αντιπολιτευτικά κίνητρα που την ωθούν σε αυτή τη στάση, αφού ως μέτρο προτείνει κιόλας τη διακοπή του διαλόγου για τη μεταρρύθμιση.

Οι εργατοπατέρες ξύπνησαν και φόρεσαν ένδυμα αγωνιστικό. Δεν πείθουν ούτε τους καθηγητές, που δε συνήθησαν σε τέτοιους..αγώνες.

Το πρόβλημα υπάρχει, βέβαια, αλλά τη λύση δεν μπορεί να τη δώσει ούτε η ΟΕΛΜΕΚ, ούτε η αλαζονεία του Πανεπιστημίου. Η λύση που βλέπω είναι μόνο η αναβολή και η περαιτέρω συζήτησή του με όλους τους ενδιαφερόμενους, στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης.

Πιστεύω πως το υπουργείο βρέθηκε εν μέσω πιέσεων για επίσπευση της εφαρμογής από φέτος του μέτρου, αλλά δε φαίνεται ότι η πρότασή του μπορεί να δώσει λύση.

Εκπαιδευτικός

Eva Neocleous είπε...

@Phivos Nicolaides,

Φοίβο μου,
πολλές αλλαγές χρειάζεται το εκπ/κό μας σύστημα.Αυτό αναμένουμε να δούμε μέσα από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Πιστεύω πως το Υ.Π. σ΄αυτό το πλαίσιο όφειλε να μελετήσει και το θέμα των GCE.

Eva Neocleous είπε...

Λεμέσια,
η διένεξη προέκυψε γιατί το Υ.Π. δεν προχώρησε σε διάλογο με τους καθηγητές, ως όφειλε, για εξεύρεση λύσης στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Κι ενώ υπάρχουν τόσα ανοιχτά κεφάλαια της εκπ/κής μεταρρύθμισης, επιδεικνύει σπουδή να επιλύσει το θέμα εισδοχής στο παν/μιο με εξετάσεις GCE.Δες και ανακοίνωση ΟΕΛΜΕΚ.
Από την άλλη υπάρχουν κι ένα σωρό άλλες παράμετροι.
Συμφωνώ με πολλά από αυτά που γράφει ο ανώνυμος/η εκπαιδευτικός στο πιο πάνω σχόλιο.

Eva Neocleous είπε...

@ Ανώνυμο/η εκπαιδευτικό,

είσαι ιδιαίτερα επικριτικός/ή
με την ΟΕΛΜΕΚ και τη γενικότερη στάση της.
Χωρίς να θεωρώ ότι δεν έχουμε δικαίωμα, ως εκπ/κοί να κρίνουμε τη στάση της ηγεσίας της οργάνωσής μας(επιβάλλεται θα έλεγα),
σ΄αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δε φαίνεται να είχε άλλη επιλογή.
Αλλά και η πρόταση του Υπουργείου;
Πώς μπορεί να εφαρμοστεί;
Το μέτρο αυτό-που είναι και το επίμαχο- φαίνεται ότι δε θα αρθεί αύριο.
Και έπεται η συνέχεια...
Η πρότασή σου να επιμείνει η ΟΕΛΜΕΚ για αναβολή φαίνεται πολύ λογική.

Ανώνυμος είπε...

Είμαι εκπαιδευτικός αλλά δε θεωρώ ότι οφείλω να ταυτίζομαι με τις επιλογές μιας οργάνωσης που στερείται δημοκρατίας και όπου το δικαίωμα των μελών, της βάσης, να αποφασίζουν για ό,τι τους αφορά, δεν υφίσταται.

Το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι να ψηφίζουμε κάθε δύο χρόνια τους εκλεκτούς των κομματικών μηχανισμών και από κει και πέρα οι σοφοί ινστρούκτορες αποφασίζουν για μας. Σε μια απ΄τις λίγες φορές που...την πάτησαν και προσέφυγαν στην άμεση δημοκρατία, στο δημοψήφισμα για το 63ο έτος αφυπηρέτησης, η βάση τους έριξε γερό χαστούκι και καταψήφισε την παράταση του έτους αφυπηρέτησης. Και αυτό βέβαια δεν το άντεξαν και ακολούθως, με εισήγηση της ηγεσίας, ανέτρεψαν εντελώς ...δημοκρατικά την απόφαση, σε συνέλευση αντιπροσώπων, δηλαδή σώμα κατώτερο από κείνο που είχε ψηφίσει ΟΧΙ.

Αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε ως προς το ποια είναι η ΟΕΛΜΕΚ και οι δημοκρατικές της ευαισθησίες και πόσο υπερασπίζεται το δημόσιο σχολείο, που θέλει να το στελεχώνουν γηραιοί και κουρασμένοι εκπαιδευτικοί και όχι νέοι, ακμαίοι,έτοιμοι να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους.

Όλ΄αυτά ας μη φανούν άσχετα. Είναι αναγκαία για να κατανοήσει κανείς την ειλικρίνεια των προθέσεών της σε αυτό το ζήτημα, για το οποίο και εγώ έχω τις αντιρρήσεις μου.

Λες ότι είναι επικριτική η στάση μου. Θεωρώ ότι είναι καιρός να πάρουμε οι εκπαιδευτικοί την ευθύνη μας, εκφράζοντας άποψη για τις αποφάσεις της ηγεσίας που εκθέτουν όλους μας και δεν ενισχύουν το ούτως ή άλλως μειωμένο κύρος του κλάδου μέσα στην κοινωνία, κατάσταση για την οποία ευθύνεται ιστορικά αυτό το "συνδικαλιστικό" όργανο.

Πότε απήργησε η ΟΕΛΜΕΚ με αιτήματα εκπαιδευτικά; Π.χ για τα αναλυτικά προγράμματα, για τις δαπάνες , για την υποδομή, για τον προσανατολισμό του Λυκείου και τον εξεταστικοκεντρικό του χαρακτήρα κλπ, κλπ;Πότε διεκκδίκησε τη μεταρρύθμιση;

Αν η ιστορία της ήταν ιστορία αγώνων, θα πειθόμασταν και τώρα ότι αυτό που την κόφτει είναι το μέλλον της δημόσιας παιδείας.Δυστυχώς όμως.

Και δε συμφωνώ ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Το ζήτημα ήταν ανοιχτό ένα χρόνο, δεν το πρόβαλε, δεν πρόβαλε πρόταση απέναντι στην πρόταση του Πανεπιστημίου,δεν ενημέρωσε την κοινωνία για τη διαφωνία και τη λύση που προτείνει και προπάντων δε μεθόδευσε σταδιακά έναν αγώνα,με ποικίλες μορφές, στη βάση αυτού που η ίδια θεωρούσε δίκαιο. Πώς μπαίνει απότομα στην πιο δυναμική μορφή πάλης, που είναι η απεργία (αλήθεια πώς εννοεί την "αποχή", δεν έχω αντιληφθεί τι είναι αυτό στο συνδικαλισμό)και μάλιστα στις παγκύπριες εξετάσεις που είναι η πιο κρίσιμη στιγμή για τους μαθητές Λυκείου-είτε συμφωνούμε είτε όχι με αυτή τη διαδικασία εισαγωγής των παιδιών στα Πανεπιστήμια, οι μαθητές και οι οικογένειές τους εκεί έχουν επενδύσει τα όνειρά τους_.

Δε με πείθει με τίποτα η ΟΕΛΜΕΚ ότι ξαφνικά απέκτησε έναν τέτοιο..φιλολαΐκό προσανατολισμό, που κάνει μια τόσο ακριβή ταξική ανάλυση του ζητήματος και βρίσκει ότι προωθούνται τα ιδιωτικά συμφέροντα στη εκπαίδευση! Μακάρι να είχε αυτή την ικανότητα να αναλύει ποιο είναι ωφέλιμο για το σύνολο της κοινωνίας, μα τότε δε θα ήταν αυτό που είναι: ένας ακόμα μηχανισμός συντήρησης του συστήματος, που παλεύει να μπει εμπόδιο σε όποια διακηρυγμένη αλλαγή στην εκπαίδευση-και εννοώ τη μεταρρύθμιση.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΑ, "ΠΑΜΕ" ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟΨΗ;!!! ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΑΑΘΟΟΜΑΣΤΕΕΕΕ!!!
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ; ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΧΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ ΗΓΕΤΕΣ ΜΑΣ;;;
ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!
9 ΜΗΝΕΣ ΒΑΒΟΥΡΑ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ "ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΠΕΛΑΣΗ" ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ!
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ-ΣΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ!
ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ GCE ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΕΙ;;; [ΕΝΝΟΩ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΩΡΑ "ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΖΟΥΝ" ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ GCE..., ΕΝΩ ΨΗΦΙΖΑΝ ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ "ΑΕΙ"].
ΕΊΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΣ

Eva Neocleous είπε...

@Ανώνυμο/η Εκπαιδευτικό,

έχουμε νεότερα από την έκτακτη συνεδρία του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ.
Επαναβεβαιώνεται η απόφαση για τα μέτρα.Η πρόταση του Υπουργού απορρίφθηκε.Δε διαφωνώ με όσα λες.θα μπορούσε να ερωτηθεί η βάση για ένα τόσο σοβαρό θέμα ή τουλάχιστον να συγκληθεί έκτακτη παγκύπρια συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων(πρόταση που έκανε και η Συνεργασία Καθηγητών).

Eva Neocleous είπε...

@Ανώνυμος,

μπορώ να κατανοήσω την αγανάκτησή σου, όμως δε δικαιολογώ την άκρως απαξιωτική σου στάση απέναντι στην ΟΕΛΜΕΚ.
Οφείλουμε να σεβαστούμε τις αποφάσεις της οργάνωσής μας από τη στιγμή που λαμβάνονται με δημοκρατικό τρόπο.Βέβαια αυτό δεν στερεί από κανένα εκπαιδευτικό το δικαίωμα να ασκεί κριτική και να διατυπώνει καλόπιστα τις όποιες διαφωνίες του.
Για την ώρα το αδιέξοδο συνεχίζεται!

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ ότι όλα τα Κυπριόπουλα έχουν το δικαίωμα να φοιτούν στο Δημόσιο Κυπριακό Πανεπιστήμιο. Όμως διαφωνώ ριζικά με την άποψη να γίνονται εισδοχές στο Πανεπιστήμιο με δύο ειδών κριτήρια. Ο τρόπος με τον οποίον πρέπει να μπαίνουν οι τελειόφοιτοι σε αυτό πρέπει να είναι ένας και μοναδικός, ώστε να διασφαλίζεται πλήρη ισότητα και δικαιοσύνη και να μη δημιουργούνται σχολεία δύο ταχυτήτων. Και φυσικά είμαι εναντίον της άποψης να δέχονται μαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων με τα GCE.Λένε κατ'αρχάς ότι είναι διεθνείς εξετάσεις. Λάθος. Είναι βρεττανικές εξετάσεις, οι οποίες φυσικά δεν αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη (σημείωση: στην Αμερική τα περισσότερα γνωστά πανεπιστήμια δε δεχονται φοιτητές μόνο με αυτά). Από την άλλη,στα πανεπιστήμια της Αγγλίας εμάς τους Κυπριους δεν μας δέχονται με βασει τα αποτελέσματά μας στις Παγκύπριες αλλά με βάσει το αν έχουμε GCE ή όχι. (και εννοώ πανεπιστήμια με κύρος και γνωστά Cambridge, Oxford, UCL κτλ)
Οπότε ένας μαθητής του δημοσίου αν και εφόσον θέλει να διεκδικήσει θέση σε βρεττανικό πανεπιστήμιο πρέπει στον ελεύθερο του χρόνο να πηγαίνει να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα για GCE (εκτός από τα υπόλοιπα ιδιαίτερα που κάνει για τα μαθήματα του σχολείου του) Μα ξέρετε τι βαρύς φόρτος εργασίας είναι αυτός;; Να διαβάζεις για το σχολείο, να διαβάζεις και για τα GCE.Όσοι δεν το πέρασαν δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και όμως οι μαθητές του δημοσίου θυσιάζουν τον ελεύθερο τους χρόνο για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Όχι μια πόρτα ανοιχτή, αλλά δύο.
Ε,λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι μαθητές των ιδιωτικών δεν μπορούν να το εφαρμόσουν και αυτοί. Είναι καλύτεροι δηλαδή εκείνοι; Πιο έξυπνοι; Όπως οι μεν αγωνίζονται για τις βρετανικές εξετάσεις πρέπει και οι δε να αγωνίζονται για τις Παγκύπριες.

Και το άλλο που δεν καταλαβαίνω. Υπήρξε μια εισήγηση οι μαθητές των ιδιωτικών που ενδιαφέρονται για το κυπριακό δημόσιο πανεπιστήμιο να ΜΗΝ δίνουν τα ελληνικά σαν μάθημα παρά μόνο εάν θέλουν να ακολουθήσουν ελληνική φιλολογία. Γιατί αυτή η αδικία; Αν πχ ένας μαθητής του δημοσίου θέλει να ακολουθήσει τον κλάδο της χημείας αναγκάζεται να δώσει τα νέα είτε του αρέσουν είτε όχι και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εάν δεν είναι καλός σε αυτά να χάσει τη θέση και το επάγγελμα που του αρέσει εξαιτίας αυτών. Άσχετα αν στα υπόλοιπα μαθήματα τα πήγε πολύ καλά. Γιατί όμως ένας μαθητής του ιδιωτικού να μην δίνει τα ελληνικά; Δεν είναι αυτό αδικία; Και από την άλλη, θέλεις να φοιτάς σε ελληνόγλωσσο πανεπιστήμιο και δεν θες να δώσεις εξετάσεις τη γλώσσα που θα διδάσκεσαι σε αυτό; Τότε τι θες τη θέση στο πανεπιστήμιο αυτό;
Και επιτέλους ας πάψουν όλα να γίνονται για τους μαθητές, χωρίς τους μαθητές! Πότε κάναν μια σφυγμομέτρηση να ρωτήσουν τους μαθητές τη γνώμη τους;
Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχισθεί η πρόσβαση των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων με τα κριτήρια των προηγούμενων ετών. Δεν στερούνται καμιά θέση, απλά για να την κατακτήσουν πρέπει να κοπιάσουν όπως κοπιάζουν και οι μαθητές των δημοσίων για να περάσουν τα gce. Τίποτα στη ζωή δεν μας χαρίζεται. Όλα αποκτούνται με κόπους και θυσίες. Και εφόσον είναι τόσο καλοί μαθητές είναι απολύτως σίγουρο ότι θα περάσουν τις παγκύπριες εξετάσεις όπως αγγλιστί λένε «like a piece of cake»!